Home - VvE Beheer - Financieel VvE Beheer

Financieel VvE beheer

Het bijhouden van de administratie van een VvE is vaak een tijdrovende en vervelende zaak, waar u waarschijnlijk niet graag me bezig bent. Bij Delair Vastgoedbeheer nemen we uw zorgen op dit gebied voor onze rekening. Wij regelen de gehele administratie van uw vve. Wij zijn op de hoogte van de actuele wet en regelgeving en sturen waar nodig bij. Tevens onderhouden we contacten met derden en zorgen we voor het bijhouden van uw ledenregister. Kortom, alle vervelende en tijdrovende klussen worden u uit handen genomen.

Van het betalen van rekeningen tot en met het monitoren van een meerjarenonderhoudsplan – dat is het financieel beheer. Wij laten u zien welke uitgaven u in het verleden heeft gehad en hoe de financiële toekomst van uw VvE eruit ziet. Alle inkomsten en uitgaven van uw VvE worden frequent bijgewerkt zodat de financiële administratie altijd overzichtelijk en up-to-date blijft. Hierdoor krijgt u geen vervelende verassingen achteraf en heeft alle nodige inzichten in de financiële situatie van uw VvE.

 

Debiteuren administratie

 • Het opvoeren en incasseren van de aan de VvE verschuldigde maand bijdragen, conform
  vastgestelde begroting;
 • Het opvoeren en innen van extra c.q. aanvullende bijdragen, zoals voorschotten ten behoeve
  van stookkosten en of bijdragen ten behoeve van onderhoud aan het pand en/of aanvulling
  van de reserve van de vereniging;
 • Toezien en bewaken van de achterstanden van eigenaars aan de vereniging.
 • Bemiddeling in het treffen van betalingsregelingen met leden en derden ter sanering van
  schulden aan de VvE;
 • Inzage verlenen in de debiteurenstanden aan het bestuur.

 

 Crediteuren administratie

 • Ontvangen en registreren van de facturen van de VvE, digitaal of per post, en verwerken in
  de administratie van de VvE;
 • Controleren en beoordelen van de facturen en – indien gewenst – ter goedkeuring voorleggen
  aan het bestuur;
 • Het betalen van goedgekeurde facturen vanaf de rekening van de vereniging aan de crediteur;
 • In overleg met de VvE worden eventuele mandaten vastgesteld voor de afhandeling van facturen door Delair.

 

Boekhouding

 • Inlezen van de bankbestanden, toewijzen van inkomende en uitgaande betalingen van
  debiteuren en crediteuren en verwerken in de administratie van de VvE;
 • Het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening omvat een balans en exploitatierekening,
  specificatie van de voor en achterstanden, de betaalde ledenbijdragen, vergelijkingen met
  voorgaande boekjaren en indien van toepassing toelichting op de jaarrekening en balans. De
  jaarrekening wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld;
 • Opstellen van een concept begroting per ultimo het boekjaar op basis van ervaringscijfers met
  de VvE en het werkveld. De begroting wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering;
 • Het ontvangen van de kascommissie en toelichten van de jaarrekening aan de kascommissie
  van de VvE op kantoor van Delair;
 • Beheren van de afzonderlijke, op naam van de VvE gestelde, bankrekeningen;
 • Eventueel aansluiten van financiële boekhouding op de van de voorgaande bestuurder en/of
  administratief beheerder overgenomen administratie;
 • Archivering van administratie met inachtneming van wetgeving hieromtrent.

Contact

Delair Vastgoedbeheer B.V.

Correspondentieadres
Postbus 75389
1070 AJ Amsterdam

Bezoekadres Amsterdam
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Bezoekadres Almere
Willem Dreesweg 6a
1314 VB Almere

Bezoekadres Purmerend
Koemarkt 53
1441 DB Purmerend

Contact
T: 088-2335247
E: Info@delairvastgoedbeheer.nl

VvE Beheer