Home - VvE Beheer - Bestuurlijk VvE Beheer

Bestuurlijk beheer

Het organiseren van de VvE vergadering is voor vele (bestuurs)leden een uitdaging. Delair neemt u dit compleet uit handen, draagt zorg voor locatie, agenda, presentielijst, notulen en alle bijkomende zaken.

Delair Vastgoedbeheer kan onderstaande taken grotendeels uit handen nemen. Ons kantoor heeft veel ervaring met het opstarten en/of overnemen van VvE’s, waardoor de geldende procedures en te nemen stappen bekend terrein zijn. Wij helpen de VvE graag bij het opstarten c.q. doorstarten van elke VvE.

 

Opstarten van de nieuwe, slapende of doorstartende VvE

 • Organiseren oprichtingsvergadering, opstellen agenda en uitnodigen leden;
 • Oprichting vereniging bij KvK of wijziging KvK-registratie
 • Aanvragen of overnemen van het beheer over bankrekening. De bankrekening van de VvE staat altijd op naam van de VvE, niet op naam van Delair Vastgoedbeheer.;
 • Inregeling van mandaten; incassoprocedure, werkmandaten bij onderhoud e.d.;
 • Communicatie omtrent incassering van ledenbijdragen;
 • Advisering bestuursfuncties.

Wanneer de VvE actief is, zijn een aantal periodiek terugkerende verplichtingen van toepassing welke u bij Delair kunt onderbrengen.

 

Algemene ledenvergaderingen

 • Organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering;
 • Het verzorgen van correspondentie omtrent de ledenvergadering (bijv. de uitnodigingen, de agenda, de volmachten, de notulen, gewijzigde ledenbijdrage);
 • Opvolgen van de genomen besluiten en uitzetten actiepunten.

 

Leden administratie

 • Inrichten en bijhouden van de ledenadministratie en het voeren van de bijbehorende correspondentie;
 • Aanleveren van stukken aan makelaars en notarissen en opstellen van eind afrekeningen ten behoeve van de overdracht van een appartementsrecht. N.B. Hiervoor worden door Delair intredings- en uittredingskosten in rekening gebracht bij de koper/verkoper.

 

Verzekeringszaken

 • Contacten met assurantietussenpersoon
 • Behandelen van kleine assurantiezaken (tot €1.500,00) met inbegrip van schadeafwikkelingen die onder de dekking vallen van de door de VvE afgesloten verzekeringen;
 • Klankbord omtrent het verzekeren, en het voldoende verzekerd houden, van het onroerende goed en de daaraan verbonden zaken.

 

Bestuurlijke ondersteuning

 • Advisering bestuur omtrent verenigingsvraagstukken en procedures;
 • Advisering omtrent bijvoorbeeld secretariaatsfunctie voor/van de VvE;
 • Uitvoer & advies omtrent KvK- registratie, bank, notaris en makelaarszaken;
 • Ondersteunen van vereniging van eigenaars, commissies en anderzijds gedelegeerden over procedurele aangelegenheden.

Contact

Delair Vastgoedbeheer B.V.

Correspondentieadres
Postbus 75389
1070 AJ Amsterdam

Bezoekadres Amsterdam
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Bezoekadres Almere
Willem Dreesweg 6a
1314 VB Almere

Bezoekadres Purmerend
Koemarkt 53
1441 DB Purmerend

Contact
T: 088-2335247
E: Info@delairvastgoedbeheer.nl

VvE Beheer