Home » VvE Beheer » Bestuurlijk VvE Beheer

Bestuurlijk VvE beheer

Alleen het organiseren van een VvE vergadering is al een uitdaging op zich voor vele (bestuurs)leden. Delair neemt u dit compleet uit handen, draagt zorg voor locatie, agenda, presentielijst en alle bijkomende zaken. Onderstaande zaken zijn vaak aan de orde bij beginnende of reeds lopende verenigingen.

 

Opstarten van de nieuwe, slapende of doorstartende VvE

 • Organiseren oprichtingsvergadering, opstellen agenda en uitnodigen leden;
 • Oprichting vereniging bij KvK of wijziging KvK-registratie
 • Aanvragen of overnemen van het beheer over bankrekening. De bankrekening van de VvE staat altijd op naam van de VvE, niet op naam van Delair Vastgoedbeheer.;
 • Inregeling van mandaten; incassoprocedure, werkmandaten bij onderhoud e.d.;
 • Communicatie omtrent incassering van ledenbijdragen;
 • Advisering bestuursfuncties.

 

Algemene ledenvergaderingen

 • Organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering;
 • Het verzorgen van correspondentie omtrent de ledenvergadering (bijv. de uitnodigingen, de agenda, de volmachten, de notulen, gewijzigde ledenbijdrage);
 • Opvolgen van de genomen besluiten en uitzetten actiepunten.

 

Leden administratie

 • Inrichten en bijhouden van de ledenadministratie en het voeren van de bijbehorende correspondentie;
 • Aanleveren van stukken aan makelaars en notarissen en opstellen van eind afrekeningen ten behoeve van de overdracht van een appartementsrecht. N.B. Hiervoor worden door Delair intredings- en uittredingskosten in rekening gebracht bij de koper/verkoper.

 

Verzekeringszaken

 • Contacten met assurantietussenpersoon
 • Behandelen van kleine assurantiezaken (tot €1.500,00) met inbegrip van schadeafwikkelingen die onder de dekking vallen van de door de VvE afgesloten verzekeringen;
 • Klankbord omtrent het verzekeren, en het voldoende verzekerd houden, van het onroerende goed en de daaraan verbonden zaken.

 

Bestuurszaken

 • Advisering bestuur omtrent verenigingsvraagstukken en procedures;
 • Advisering omtrent bijvoorbeeld secretariaatsfunctie voor/van de VvE;
 • Uitvoer & advies omtrent KvK- registratie, bank, notaris en makelaarszaken;
 • Ondersteunen van vereniging van eigenaars, commissies en anderzijds gedelegeerden over procedurele aangelegenheden.

Contact

Delair Vastgoedbeheer B.V.

Correspondentieadres
Postbus 75389
1070 AJ Amsterdam

Bezoekadres Amsterdam
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Bezoekadres Almere
Willem Dreesweg 6a
1314 VB Almere

Bezoekadres Purmerend
Koemarkt 53
1441 DB Purmerend

Contact
T: 088-2335247
E: Info@delairvastgoedbeheer.nl

VvE Beheer

VvE Overstapservice

Bent u ontevreden met uw huidige VvE beheerder? Wilt u overstappen, maar ziet u op tegen de nodige stappen die u hiervoor moet ondernemen? De VvE beheerders van Delair Vastgoedbeheer helpen je graag bij de overstap.

Wilt u meer weten over de VvE Overstapservice van Delair? Klik dan op de onderstaande knop.