VvE BEHEER DOOR DELAIR

Voor VvE’s heeft Delair een online omgeving om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen of calamiteiten.

Vestiging Amsterdam

Vestiging Almere

Missie, visie en doelstelling

Missie
Delair Vastgoedbeheer is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van VvE’s, beleggers & ondernemers naar een betrouwbare en dienstverlenende partner, die met de gewenste kwaliteit en continuïteit de zorg voor het VvE-Beheer, vastgoedmanagement op zich neemt.

Visie
Elk gebouw heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken mede bepaald door locatie, onderhoudstoestand, functie, gebruiksdoel en gebruikers. Wij stemmen onze werkzaamheden af op deze specifieke kenmerken rekening houdend met de doelstellingen van de klant. Dit uitgangspunt moet de basis vormen voor een duurzaam rendement op uw vastgoedinvesteringen.

Per complex wordt door Delair Vastgoedbeheer in overleg een plan opgesteld. Op basis van dit plan wordt, in overleg met de opdrachtgever (het bestuur van de VvE, uitbater of eigenaar), een meerjarenonderhoudsplan (MjoP) opgesteld. Delair Vastgoedbeheer zorgt ervoor dat de administratie, het onderhoudsplan en de aangrenzende activiteiten binnen het vastgestelde beleid op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd, waarbij het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau wordt nagestreefd.

Doelstellingen

  • Het optimaal tegemoetkomen aan zowel de wensen van de eigenaren als van de huurders;
  • Het proactief en flexibel meedenken in de korte en lange termijn filosofie van u als klant;
  • Concentratie op vastgoedmanagement gerelateerde ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt;
  • Het regionaal opbouwen van langdurige relaties met (nieuwe) klanten;
  • Laagdrempelig klantcontact;
  • Actief kennismanagement;
  • Het verzorgen en optimaliseren van een prettige werkomgeving voor medewerkers;
  • Actief stimuleren en motiveren van onze medewerkers zich te ontwikkelen binnen het vakgebied.

Offerte aanvraag