Huurbeheer

Delair Huurbeheer

Delair Vastgoedbeheer, een begrip binnen de wereld van het vastgoedbeheer in Amsterdam en omstreken. Het beheer van appartementencomplexen kan ingewikkeld zijn. De reden hiervan is de noodzakelijke combinatie van specifieke kennis op financieel, juridisch, technische en sociaal vlak.

Werkgebied
Wij zijn georiënteerd op de regio Amsterdam. De aanpak en visie van Delair VvE Beheer spreekt een grotere groep van opdrachtgevers aan. U kunt onze naam ook tegenkomen bij projecten buiten deze regio. Ons werkgebied bestrijkt de gehele stad Amsterdam & Noord- Holland. Zelfs hierbuiten is het beheer van uw vereniging mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Delair administratief huurbeheer:

De noodzakelijke werkzaamheden voor een continue huurstroom:

 • Contact en correspondentie met huurder(s);
 • Het innen en aanpassen van huren;
 • Debiteurenbeheer;
 • Maandelijkse huurafrekening.

Delair financieel huurbeheer:

 • Verwerken van alle inkomsten en betalingen;
 • Intermediair tussen huurder en eigenaar;
 • Voeren van correspondentie met derden;
 • VvE- Gerelateerde zaken verrekenen en afwikkelen;
 • Borgstelling;
 • Incasso / Debiteurenbeheer.

Delair technisch huurbeheer:

 • Aannemen en afhandelen van huurderreacties op technisch gebied;
 • Direct afhandelen spoedeisende klachten binnen kader;
 • Overige kwesties onderzoeken en voorstel voor afwikkeling aan eigenaar doen;
 • Afwikkelen van schadegevallen met verzekeringsmaatschappij;
 • Oplossen van storingen aan installaties;
 • Opdracht geven tot en toezicht houden op juiste uitvoering onderhoud;
 • Beoordelen, regelen, afsluiten van onderhoudscontracten evt. o.b.v. begroting.

Huurbeheer Particulieren

Wilt u woonruimte verhuren of een ander type pand verhuren zonder maandelijks de daarbij behorende taken te vervullen of zit u (tijdelijk) in het buitenland, dan is woningbeheer via Delair de perfecte oplossing.

Werkgebied
Onze beheertaak bestaat o.a. uit het verzorgen van alle correspondentie die samenhangt met de woningverhuur, zorgen dat de huur op tijd wordt betaald door de huurder, het afhandelen van de verplichte (administratieve) ‘huurbeslommeringen’ en het uitvoeren van het nodige onderhoud aan de huurwoning. Dus heeft u een woning, appartement, winkel of bedrijfsruimte in de verhuur of bent u voornemens uw pand te gaan verhuren, bij Delair bent u aan het juiste adres.

Huurbeheer Beleggers

Als belegger richt u zich liever op de hoofdlijnen. Maar vanzelfsprekend bent u ook, in de meeste gevallen, zuinig op uw zittende huurders waardoor vele kleine zaken, storingen, en vragen omtrent de financiën een groot deel van uw kostbare tijd vragen. Delair is reeds vele jaren werkzaam op het gebied van huurbeheer en neemt in goed overleg van reeds vele grote beleggers juist dit soort zaken van u over. Hiermee bespaart u heel veel tijd en weet u zeker dat uw huurder tevreden zijn en blijven.

Particulier onroerend goed (PoG)

 • Continue huurinkomstenstroom;
 • VvE-aangelegenheden;
 • Opstal & aansprakelijkheidsverzekeringen;
 • Etc.

Bedrijfsmatig onroerend goed (BoG)

 • Een aanspreekpunt bij incidenten;
 • Waardebehoud bij goed beheer;
 • Communicatie via heldere lijnen;
 • Centraal beleid bij bijv. bedrijfsterreinen;
 • Etc.

Commercieel onroerend goed (CoG)

 • Continuïteitwaarborg voor winkeliers;
 • Vast aanspreekpunt bij incidenten;
 • Servicegericht beleid, meerwaarde bij verhuur;
 • Etc.

Huurbeheer Woningcorporatie

Als woningcorporatie richt u zich liever op de hoofdlijnen. Maar vanzelfsprekend bent u ook, in de meeste gevallen, zuinig op uw zittende huurders waardoor vele kleine zaken, storingen, en vragen omtrent de financiën een groot deel van uw kostbare tijd vragen. Delair is reeds vele jaren werkzaam op het gebied van huurbeheer en neemt in goed overleg van reeds vele grote beleggers juist dit soort zaken van u over. Hiermee bespaart u heel veel tijd en weet u zeker dat uw huurder tevreden zijn en blijven.

Particulier onroerend goed (PoG)

 • Continue huurinkomstenstroom;
 • VvE-aangelegenheden;
 • Opstal & aansprakelijkheidsverzekeringen;
 • Etc.

Bedrijfsmatig onroerend goed (BoG)

 • Een aanspreekpunt bij incidenten;
 • Waardebehoud bij goed beheer;
 • Communicatie via heldere lijnen;
 • Centraal beleid bij bijv. bedrijfsterreinen;
 • Etc.

Commercieel onroerend goed (CoG)

 • Continuïteitwaarborg voor winkeliers;
 • Vast aanspreekpunt bij incidenten;
 • Servicegericht beleid, meerwaarde bij verhuur;
 • Etc.