Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen, waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE’s) verantwoordelijk zijn. Over het functioneren van de VvE’s is de laatste jaren veel te doen.

Sinds 2011 hebben gemeenten de bevoegdheid om in te grijpen. Daarnaast zijn er de laatste jaren zowel particulier als in opdracht van de overheid verschillende initiatieven opgestart om hun functioneren te verbeteren. De VvE’s functioneren echter naar behoren, zo blijkt uit het onderzoek van Noortje Vegter.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen