Er zijn bijna 48 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werden er de meeste bijgebouwd, mede door de bouwdrift van Amsterdam. Het aandeel appartementen in de woningvoorraad neemt gestaag toe, maar niet in de vier grote steden. Dit meldt CBS.

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw in 2015 bedroeg 0,6 procent. In Noord-Holland was de groei door nieuwbouw met 0,8 procent relatief het sterkst. In Limburg, Drenthe, Friesland werden relatief weinig nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Eerder meldde CBS al dat in de steden Amsterdam en Utrecht de meeste woningen zijn bijgebouwd. Dat geldt niet alleen in absolute aantallen, maar ook relatief gezien. In Amsterdam werden ruim 5 duizend nieuwbouwwoningen gerealiseerd, goed voor een groei van de woningvoorraad van 1,3 procent. Eind 2015 stonden in Amsterdam ook nog bijna 12 duizend woningen in de steigers om afgebouwd te worden. In Amsterdam staan ruim 424 duizend woningen, bijna 6 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad.

In totaal telde Nederland op 1 januari 2016 ruim 7,6 miljoen woningen. Naast nieuwbouw, kan de woningvoorraad ook toe- of afnemen door bijvoorbeeld sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en verandering van gebruiksfunctie zoals een kantoorpand dat omgebouwd wordt tot een appartementencomplex.

Bron: CBS