Home - Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Delair Vastgoedbeheer streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, maar helaas gaat dit niet altijd goed. Heeft u een klacht? Als u het ons doorgeeft, kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

 

Hoe meld ik een klacht?

Klachten kunt u aanleveren via het contactformulier onderaan deze pagina, of per mail (info@delairvastgoedbeheer.nl) of post (Delair Vastgoedbeheer, Klachtenafhandeling, Postbus 75389, 1070 AJ  Amsterdam).

Vermeld daarbij duidelijk, naam, adres, VvE in kwestie en hoe we u kunnen contacteren en/of per post kunnen schrijven.

 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing;
  • of: een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen;
  • of: de status “niet in behandeling genomen”.

Het streven is om klachten samen uit te praten. Mocht u desondanks alsnog ontevreden zijn, dan kunt u zich in het uiterste geval melden bij de Branchevereniging BvvB. (https://bvvb.nl/)

 

Welke klachten neemt Delair Vastgoedbeheer niet in behandeling?

  • Anonieme klachten.
  • Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter.
  • Klachten die Delair Vastgoedbeheer al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • Klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of kennis heeft kunnen nemen.
  • Klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, onderhoud van uw eigen appartement.