Sinds 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In de jaren daarvoor werd asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de productie van golfplaatdaken van schuren in de agrarische sector. Anno 2016 is er nog 130 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland te vinden.

VERBOD OP ASBESTDAKEN
De Nederlandse overheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken om de blootstelling van asbest te reduceren. Wie na 2024 nog een asbestdak bezit, moet dit verplicht verwijderen. Voor de verwijdering van de asbestdaken kan tot 31 december 2019 gebruik gemaakt worden van een subsidieregeling.

VEEL ONWETENDHEID RONDOM ASBEST
Over asbest bestaat veel onwetendheid. Weinig Nederlanders zijn zich bewust van de aanwezigheid van asbest in gebouwen van voor 1993 en ook weinig Nederlanders denken asbest te kunnen herkennen. Uit onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet bekend is met het project asbestdakenverwijdering.

VERWIJDERINGSCAPACITEIT VAN ASBEST
Om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen blijkt er een grote ondercapaciteit te zijn. De huidige capaciteit blijkt niet toereikend te zijn om alle asbestdaken voor 2024 te kunnen verwijderen.

Wacht dan ook niet te lang met de verwijdering van uw asbestdaken en maak gebruik van de subsidieregeling die de overheid ter beschikking heeft gesteld. De subsidieregelingen kunnen regionaal verschillen. Om nog van de zonnepanelen subsidieregeling gebruik te maken heeft u in enkele gemeenten nog maar tot het einde van deze maand. Kijk bij uw RVO of u nog gebruik kunt maken van de regeling.
Ben u niet zeker ervan of er asbest verwerkt is in het dak? Laat het dan inventariseren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Hieronder vindt u een infographic met een aantal feiten en cijfers over asbest zoals het gebruik, het verbod en de gevaren, asbest in Nederland alsmede informatie over het project asbestverwijdering 2024. Daarnaast ook informatie over de subsidieregeling voor asbestdaken en een stappenplan hoe een professioneel bedrijf asbest verwijderd.

Bron: VvE Belang